Tecstilau Suerte cyfanwerthu arferiad llwyd trwchus asen ffabrig crys gwau ar gyfer dilledyn

Disgrifiad Byr:


 • Cyfansoddiad:85poly 15cotwm
 • Lled:130cm
 • Pwysau:320GSM
 • Manylion Cynnyrch

  FAQ

  Tagiau Cynnyrch

  Disgrifiad

  Un o nodweddion allweddol ffabrig rhesog yw ei ymestyniad 4-ffordd.Mae hyn yn golygu y gall y ffabrig ymestyn yn fertigol ac yn llorweddol, gan ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer dillad sydd angen symud gyda'r corff.P'un a ydych chi'n gwneud gweuwaith neu ddillad bob dydd, mae ffabrigau rhesog yn ddewis gwych.

  Peth gwych arall am ffabrig rhesog yw y gellir ei liwio neu ei argraffu'n ddigidol, sy'n golygu y gallwch chi greu amrywiaeth o liwiau a dyluniadau.Mae hyn yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer creu dillad arferol neu batrymau unigryw.

  O ran dillad, mae ffabrigau rhesog yn ddewis ardderchog ar gyfer unrhyw ddilledyn sydd angen ffit tynnach.P'un a ydych chi'n gwneud legins, topiau tanc, neu hyd yn oed ddillad isaf, mae ffabrig rhesog yn helpu i greu ffit cyffyrddus a mwy gwenieithus.Mae'r ffabrig hefyd yn wych ar gyfer dillad cynnes, clyd fel siwmperi, sgarffiau a hetiau.

  Ar y cyfan, mae'r ffabrig rhesog gyda darn 4-ffordd yn ffabrig amlbwrpas, cyfforddus y gellir ei ddefnyddio mewn amrywiaeth o ddillad.Mae ei briodweddau elastig a'i allu i gael ei liwio neu ei argraffu'n ddigidol yn ei wneud yn ddewis ardderchog ar gyfer dyluniadau unigryw neu unigryw.Felly, p'un a ydych chi'n ddylunydd ffasiwn neu ddim ond eisiau dylunio'ch dillad eich hun, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ystyried ffabrigau rhesog ar gyfer eich prosiect nesaf.

  Manylion Cynnyrch Llun

  037
  038
  039

  Cyflwyniad i Gludiant a Phecynnu

  Mae'r broses o gludo a phecynnu ffabrigau yn rhan bwysig o'r diwydiant tecstilau.Wrth gludo ffabrig o un lle i'r llall, mae'n hanfodol sicrhau ei fod yn parhau i fod yn gyfan ac wedi'i warchod yn dda yn ystod y daith.Mae proses gludo a phecynnu'r ffabrig yn hanfodol oherwydd gall bennu ansawdd y ffabrig ar ôl iddo gyrraedd ei gyrchfan.

  Y cam cyntaf yn y broses pecynnu llongau ffabrig yw dewis y cynhwysydd cywir.Dylai'r cynhwysydd fod yn ddigon cryf i wrthsefyll teithio a diogelu'r ffabrig rhag elfennau allanol megis lleithder, llwch a newidiadau tymheredd.Yn dibynnu ar y math o ffabrig a faint ohono, gall cynwysyddion amrywio o flychau cardbord syml i gewyll metel.

  Ar ôl dewis cynhwysydd, y cam nesaf yw lapio'r ffabrig yn iawn.Dylai'r ffabrig gael ei lapio mewn deunydd amddiffynnol fel plastig neu bapur i'w atal rhag cyffwrdd â waliau'r cynhwysydd.Bydd hyn yn sicrhau nad yw'r ffabrig yn cael ei niweidio wrth ei gludo.

  Rhaid labelu cynwysyddion wrth becynnu er mwyn osgoi dryswch wrth eu cludo.Dylai'r label gynnwys gwybodaeth fel math o ffabrig, maint a chyrchfan.Bydd hyn yn helpu i wella effeithlonrwydd y broses gludo a lleihau'r risg o golli neu niweidio ffabrigau.

  Cyn i gynhwysydd gael ei lwytho ar gerbyd cludo, dylid ei archwilio i sicrhau ei fod wedi'i selio a'i ddiogelu'n iawn.Dylai'r cerbyd cludo hefyd fod yn briodol ar gyfer y math o ffabrig sy'n cael ei gludo.Er enghraifft, os yw'r ffabrig yn dyner neu'n ddrud, mae'n well ei gludo ar lori gyda system atal aer i leihau'r risg o ddifrod yn ystod cludiant.

  Yn ystod cludiant, dylid monitro cyflwr y ffabrig yn rheolaidd.Mae hyn yn cynnwys gwirio am dymheredd, lleithder a ffactorau amgylcheddol eraill a all effeithio ar ansawdd ffabrig.Os canfyddir unrhyw broblemau, dylid cymryd camau ar unwaith i atal difrod pellach i'r ffabrig.

  Unwaith y bydd y ffabrig yn cyrraedd ei gyrchfan, dylid ei ddadlwytho o'r cerbyd cludo a'i archwilio i sicrhau ei fod mewn cyflwr perffaith.Dylid storio ffabrigau mewn lle sych a glân, yn ddelfrydol mewn amgylchedd a reolir gan dymheredd, nes ei fod yn barod i'w ddefnyddio.

  I gloi, mae proses cludo a phecynnu ffabrigau yn agwedd bwysig ar y diwydiant tecstilau.Mae dewis y cynhwysydd cywir, pacio'r ffabrig yn gywir, labelu'r cynhwysydd, ei archwilio cyn ei anfon, monitro ei gyflwr wrth ei gludo a'i storio'n iawn ar ôl iddo gyrraedd ei gyrchfan i gyd yn hollbwysig.Trwy ddilyn y camau hyn, gall cwmnïau tecstilau sicrhau bod eu ffabrigau mewn cyflwr da a chynnal eu hansawdd trwy gydol y broses gludo.

   

  Ystafell Sampl

  Cludiant a Gwasanaeth

  Cludiant

  Un o'n dulliau cludo mwyaf poblogaidd yw danfoniad cyflym.Dyma'r opsiwn gorau ar gyfer y rhai sydd angen danfon eitemau yn gyflym.Rydym yn gweithio gyda negeswyr ag enw da i sicrhau bod eich llwyth yn cyrraedd ar amser ac mewn cyflwr da.Mae cludo cyflym yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer danfoniadau brys fel cyflenwadau meddygol, bwyd, ac eitemau eraill sy'n sensitif i amser.

  Gwasanaeth

  Yn ein cwmni, mae gennym brofiad helaeth o helpu cwmnïau i ehangu i farchnad America Ladin.Gallwn ddarparu mewnwelediad gwerthfawr i arferion a rheoliadau lleol, a'ch helpu i gysylltu â phartneriaid allweddol yn y rhanbarth.P'un a ydych am fynd i mewn i farchnadoedd newydd neu ehangu eich busnes presennol, gallwn eich helpu i gyflawni eich nodau yn America Ladin.

  I gloi, mae marchnad America Ladin yn cynnig nifer o gyfleoedd i gwmnïau sy'n ceisio ehangu eu presenoldeb byd-eang.Trwy ddod i adnabod y gwledydd a'r porthladdoedd sy'n aml yn gwerthu yn y marchnadoedd hyn, gallwch baratoi eich hun ar gyfer llwyddiant yn y rhanbarth cyffrous hwn.Yn ein cwmni, rydym yn canolbwyntio ar y farchnad America Ladin a gallwn ddarparu'r cymorth sydd ei angen arnoch i lwyddo.Cysylltwch â ni heddiw i ddysgu mwy am sut y gallwn eich helpu i gyflawni eich nod busnes.

  asdzxczxc1
  asdzxczxc4
  asdzxczxc2
  asdzxczxc5
  asdzxczxc3
  asdzxczxc8

 • Pâr o:
 • Nesaf:

 • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom